MVO

BELEIDSVERKLARING

De directie van Small Packs wil met het vastleggen van regels op het gebied van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, aangeven dat zij zich niet alleen aan wettelijke kaders houdt maar voor haar personeel, klanten en relaties meer wil zijn. Wij willen op een open respectvolle wijze communiceren, leren en ontwikkelen, wij willen een goede werkgever zijn en een betrouwbare zakenpartner.

Met het beschrijven van onze controlemaatregelen kunnen wij voor de buitenwereld duidelijk maken hoe wij aankijken tegen en omgaan met eventuele risico’s.

Met het beschrijven van controlemaatregelen kunt u ons ter verantwoording roepen voor onze acties en daden.
Zo willen wij in alle helderheid en duidelijkheid, transparant en zichtbaar voor iedereen blijven opereren.

KWALITEITSVERKLARING

Small Packs B.V. wenst zich strikt aan de met relaties overeengekomen afspraken te houden. Dit geldt voor wat betreft het afleveren van bestelde goederen in de juiste hoeveelheden en bedrukking.

Deze leveringsbetrouwbaarheid wordt wekelijks gemeten. Small Packs heeft interne meetsystemen opgezet waarbij wordt vastgesteld welk percentage van uw orders op tijd, dat wil zeggen binnen de toegezegde levertermijn, is uitgeleverd. Dit percentage moet tenminste 95% zijn alhoewel wij natuurlijk naar 100% streven.

Wij verlangen van onze leveranciers – zowel van grondstoffen als van verpakkingsmaterialen – dat hun product moet voldoen aan de verwachtingen die een eindafnemer van dit product mag hebben. Wij verlangen van onze leveranciers dat zij hun producten tijdens het productieproces meerdere malen controleren. Ook het eindproduct moet een algehele controle ondergaan voor het de fabriek mag verlaten. Voorkomen is altijd en voor alle partijen beter dan genezen. Volharden op kwaliteit is de enige benadering om tot een perfect eindproduct te komen.

Op de productieafdeling wordt de kwaliteit gegarandeerd door ervoor te zorgen dat belangrijke productiekarakteristieken binnen goed gedefinieerde normen blijven. Bij het ontwikkelen en specificeren van een product wordt niet alleen met de wensen van de klanten rekening gehouden, maar ook met concrete details. De kwaliteit van de werknemers bepaalt in hoge mate het succes van het beleid om een foutloze productie na te streven. Korte en langere trainingscursussen spelen een sleutelrol bij het op peil houden van hun kennis en vaardigheden.

Integratie.

Small Packs is een schakel in een keten: grondstof – producent – verpakker Small Packs – tussenhandel - eindverbruiker. Het is van belang dat alle afzonderlijke schakels in deze keten samenwerken om optimaal te kunnen voorzien in een goed product.

Optimaliseren van inkoopprijzen en kosten.
Het inkopen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen tegen de juiste prijs is van essentieel belang, aangezien onze inkoopwaarde de basis voor onze omzet vormt. Een tweede facet is de kwaliteit van de grondstof en het verpakkingsmateriaal, Small Packs is daar zeer zorgvuldig in omdat een verandering in kwaliteit leidt tot een verandering van kwaliteit in het productieproces. Small Packs focust zich daarom op haar sterke punt, haar core business, het verpakken. Wij doen waar wij het beste in zijn, de rest laten we over aan andere experts.

Productinnovatie.

Small Packs wil haar concurrenten voor blijven door ons concept:

Scherpe prijzen bieden, een goed product vervaardigen en snelle levertijden aanhouden.

Voeg daarbij lage overheadkosten en een zeer persoonlijke service en u heeft onze filosofie die in het verleden zeer succesvol is gebleken.

Vanaf de opstart hebben vele afnemers uit het verleden ons benaderd.

De basis van ons succes is niet alleen onze formule en onze wil u een excellente service te bieden. Ons succes vloeit ook voort uit een uitmuntend contact met de markt die begint bij onze grondstofleveranciers, onze verpakkingsmaterialenleveranciers en uiteindelijk eindigt bij onze eindverbruikers.

Mogelijkheden ontdekken en benutten voor een ander ze ziet, het zit ons, de mensen van Small Packs in het bloed. Een open respectvolle wijze van communiceren, leren en ontwikkelen is nodig om – met respect voor het verleden – met vertrouwen uit te zien naar de toekomst.